Nederlands

Informatie en/of reserveringen

Voor meer informatie of als u een appartement wilt reserveren kunt u ons mailen via info@appartementen-wemeldinge.nl

of ons bellen op telefoonnummer 06 - 57426579.

Wilt u in uw email de volgende gegevens vermelden: 

 • Naam

 • Telefoonnummer

 • Gewenste huurperiode en eventueel alternatieve huurperiode

 • Aantal personen

 • Leeftijd van de personen

 • emailadres

 • Of en hoeveel huisdieren u wilt meenemen (in appartement 18 en 20 niet toegestaan). 

U ontvangt dan van ons een offerte. 

Duits

Informationen und / oder Reservierungen

 

Für weitere Informationen oder wenn Sie eine Wohnung reservieren möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@appartementen-wemeldinge.nl
oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer 06 - 57426579 an.

 

Bitte fügen Sie die folgenden Informationen in Ihre E-Mail ein:

 • Name

 • Telefonnummer

 • Gewünschte Mietdauer und jede alternative Mietdauer

 • Personenzahl

 • Alter der Personen

 • E-Mail-Addresse

 • Ob und wie viele Haustiere Sie mitbringen möchten (in Apartment 18 und 20 nicht erlaubt).

 

Sie erhalten dann ein Angebot von uns.

Engels

Information and / or reservations

For more information or if you want to make a reservation, please email us at info@appartementen-wemeldinge.nl
or call us on telephone number 06 - 57426579.

 

Please include the following information in your email:

 • Name

 • telephone number

 • Desired rental period and any alternative rental period

 • Number of persons

 • Age of the persons

 • E-mail address

 • Whether and how many pets you want to bring (not allowed in apartment 18 and 20).

 

You will then receive a quotation / proposal from us.